Book Tag

Днес е международният ден на книгата, което си е празник за нас, които обичаме тези прекрасни човешки творения. Този таг видях в блога на Снежи, и естествено, побързах да го направя, за да го публикувам на „празничния“ ден. Надявам се да ви е интересно!

Image

/for English, scroll down/

1. Имате ли определено място в къщи, където обичате да четете?

Вкъщи почти винаги си чета в леглото, по всяко време на деня. През топлите месеци обичам да чета и в градината.

2. Когато започвате глава/част от книга довършвате ли я до край или спирате някъде по средата?

Абсолютно няма как да оставя глава недочетена, освен ако не трябва да се изстрелям навън по най-бързия начин за нещо спешно. Обичам да си дочитам главата, след това следващата, и следващата… някои книги са трудни за оставяне.

3. Ядете или пиете ли, докато четете?

Случва се да чета с чаша чай или кафе, но рядко ям нещо – ами ако си съсипя безценните странички? :))

4. Можеш ли да четеш, докато слушаш музика или гледаш телевизия?

Мога да изолирам шумове ако чета, докато пътувам – четенето във влакове и автобуси е lifesaver. Ако съм си вкъщи обаче, предпочитам да чета на тишина.

5. Една книга в даден момент или няколко наведнъж?

Ако учебниците не се броят, значи една книга – странно ми е да почвам нова, ако не съм довършила старата, но се е случвало. /Ако си забравя старата и съм на ново място, а пък ми се чете. :D/

6. Четене в къщи или четене навсякъде?

Четене навсякъде, по всякакво време! Откакто имам и четец (милия Киндълчо <3) вече не се притеснявам да разнасям книгата, която чета в момента със себе си. Но пък не мисля, че някога ще се откажа от традиционните книги, аромата на хартия и прехвърлянето на страниците…

7. Четене на глас или четене на ум?

На ум.

8. Четеш ли напред или прескачаш ли страници?

Никога не ми е хрумвало даже да прескачам страници, освен в някои много скучни учебници – ето, казах си! :)

9. Електронна книга или книга от хартия?

И двете, в зависимост от мястото.

10. Последната книга, която прочете?

Хари Потър и нечистокръвният принц на английски.

11. В какъв жанр са книгите, които обичаш да четеш?

Напоследък ме влече все към класически романи от 18 и 19 век, но не се ограничавам изобщо.

12. Любим автор?

Димитър Димов.

13. Любим цитат?

Image

We accept the love we think we deserve. – Stephen Chbosky, The perks of being a wallflower

Not all those who wander are lost. – J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings

14. Книгата, която четеш в момента?

Днес завърших последната и все още не съм решила коя да започна, но може би ще е една от трите на тази снимка, или Панаир на суетата. :)

Image

Приканвам всички любители на книгите да се включат в тага и да отговорят на въпросите, а междувременно може да ми оставяте предложения за четене, например любимите ви книги. До скоро! :)))

English:

Today is the international book day which is a celebration of our love for books – these amazing human creations. I read this tag in Sneji’s blog and hurried to make it in time to be published tonight. I hope you like it!

Image

1. Do you have a favorite reading spot at your house?

I almost always read in my bed, at any time of the day. During the warmer months I also love reading in our back garden.

2. When starting a chapter of a book, do you finish it or do you stop in the middle?

There is absolutely no way I’d leave a chapter unfinished unless I have to run out because of some sort of emergency. I love to finish my chapter, and then the next one, and the next… some books are hard to put down.

3. Do you eat or drink while reading?

I sometimes read with tea or coffee besides me but I rarely eat – I might ruin my precious pages. :))

4. Can you read while listening to music or watching TV?

I can isolate background noises pretty well while traveling – reading in trains and buses is a lifesaver. But if I’m at home, I prefer to read in silence.

5. One book at a time or a couple?

If text books for uni don’t count, I say one book – it feels weird to me to start a new one before I have finished the previous. /It has happened if I forget it and then go to a different city and feel the urge to read something. :D/

6. Reading at home or anywhere?

Reading anywhere, anytime! Since I got my reader (my sweet Kindle <3) I don’t have to worry about carrying my book around with me all the time. But I don’t think I’d give up on traditional books, the scent of paper and the flipping of the pages any time soon…

7. Reading aloud or reading silently?

Reading silently.

8. Do you skip pages while reading?

I’ve never even thought about that while reading books but I admit to doing it with boring university text books – there, I said it! :)

9. E-book or paper book?

Both, depending on the place.

10. Last book you read?

Harry Potter and the half-blood prince in English.

11. Which is your preferred genre?

Recently I’ve been leaning towards classics of the 18th and 19th centuries but I don’t limit myself.

12. Favorite author?

Dimitar Dimov.

13. Favorite quote?

We accept the love we think we deserve. – Stephen Chbosky, The perks of being a wallflower

Not all those who wander are lost. – J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings

Image

14. Currently reading?

I finished my last one today and I havent decided on what the next one will be – probably one of the three in the photo or Vanity Fair. :)

I tag all of you book lovers out there to do this tag and answer the questions, I’d love to see your answers! Also, I’d appreciate you leaving me some reading suggestions or your favorite books.

See you soon! :)))

4 thoughts on “Book Tag

  1. Гледай екранизацията на Джейн Еър от 2011. Мисля, че много ще ти хареса щом си на тази вълна :) Миа Васиковска и Майкъл Фасбендър играят страхотно! А ако филмът ти хареса, издири си книгата “Ребека” на Дафни дю Морие. Блогът ти е много приятен за четене :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s